Müzik

Çalgıların tanımlanması ve bunların, ses veren cisimlerin titreşme biçimlerine göre sınıflandırılması, geçmişi rönesans’a kadar uzanan organolojinin konusunu oluşturur. Günümüzde dört sınıfa ayrılan çalgıların gelişim çizgileri izlendiğinde, batı sanat müziğinde ses homojenlik kazandırma eğiliminin ağır bastığı görülür, bu bütün dünyanın geleneksel müziklerinde ki büyük renk ve tını çeşitliliğine karşıt bir gelişmedir. Hemen hemen bütün müzik geleneklerinde insan sesi kullanılır. Ancak her gelenek saf çalgı müziğine yer vermez. Eski çalgılar, ya çeşitli değişikliklere uğratılarak ıslah edilmiş ya düpedüz unutulmuş; bazıları da sadece özel koleksiyonlarda saklanmıştır. Bununla birlikte ikinci dünya savaşından sonra eki dönemlerin müziklerine duyulan ilgi artması ve klavsen gibi terk edilmiş çalgıların yeniden rağbet bulması, onarılmış eski çalgılar ile veya bunların yeni ancak sadık kopyalarıyla konserler verilmesine ve kayıtlar yapılmasına zemin hazırladı.
Bugün günümüzde eski dönemlerin müziklerini, dönemlerinin çalgılarıyla seslendirmede uzmanlaşmış pek çok soliste ve topluluğa rastlanmaktadır. Çalgı olarak da isimlendirilen müzik aleti, müzik yapmak için kullanılan aletlerin genel ismidir. Günümüzde birçok müzik aleti bulunmaktadır. Bu müzik aleti çeşitlerini inceleyen bilim dalına ise organoloji denir. Çalgı yapımı, bazı bilim alanlarını yakından ilgilendiren bir teknolojidir. Müzik, insanın coşkulu, sevinçli ve hüzünlü duygularını ifade eder. Genelde, uzakta olan sevgiliye kavuşma arzuları, sitemleri, coşkuları, sevinçleri bazen de tabiat hakkında dağlara, yollara, bulutlara, çöllere sitem edişleri dile getirir. Müziğin çeşitli dalları vardır. Klasik müzik, senfonik müzik, sanat müziği, halk müziği, pop müzik gibi çeşitli sınıflara ayrılmışlardır.
Anadolu insanımız, halk müziğini daha çok sever. Türkü en önemli formdur. Batıda ise sanat müziği ve pop müziğe daha fazla rağbet edilir. Kültürel kimlik müziğin seçiminde önemlidir. Alınan kültüre, gelenek ve göreneklere göre, kendini ifade ediş tarzı oluşur. Klasik müzik, eski tarihi kültür ve Osmanlı kültüründe oluşmuştur. Senfonik müzik ise genel Avrupa ülkeleri ortak dilini ifade eder. Müzik, insan ruhuna seslenir. Müzik dinlemek, müzik yapmak, insan ruhuna huzur ve sakinlik verir. 18. Yüzyılda akıl hastalarını tedavi için de müzikten yararlanılmıştır. Müziğin insan ruhuna seslenen sihirli bir gücü vardır.

6 sonuç gösteriliyor