Kullanım Şartnamesi

Bu şartname, sitede bulunan bilgilerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere tarafların sitenin kullanımıyla ilgili hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir. Kullanım Şartnamesini dikkatlice okumanızı rica ediyoruz. Bu Site aracılığıyla sipariş vermekle Kullanım Şartnamesinin hükümlerini kabul ediyorsunuz.

I. Tanımlar.

1. Site Yöneticisi: Satıcı veya Satıcı tarafından belirlenen ve Siteyi yöneten kuruluştur.

2. Gizlilik Politikası: Sitenin Kullanıcılarını bağlayan kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğin korunumu ile ilgili kuralların toplamıdır.

3. Ürün: Kullanıcı tarafından işbu Kullanım Şartnamesine uygun olarak verilen Siparişin konusunu oluşturabilecek olan ve Sitede tanıtımı yapılan her türlü ürünler (veya hizmetler).

4. Ücret İadesi: Satın alınan Ürünün ücretinin Kullanım Şartnamesinin VIII paragrafında ayrıntı olarak açıklandığı şekilde iadesi.

5. Kullanım Şartnamesi: Bu şartnamenin tamamıdır.

6. Satıcı – Site aracılığıyla satış sözleşmesi yapma davetinde bulunan, Sitenin ve Ürünlerin Sitede veya Kullanım Şartnamesinde belirtilen sahibi.

7. Site: Bu alan adı altında kayıtlı olan internet sitesidir.

8. Kullanıcı: Siteyi ziyaret eden kişidir.

9. Sipariş: Kullanıcı tarafından verilen Ürün satın alma teklifidir.

II. Görüşleriniz bizim için değerlidir

1. Ürünleri kullanan her Kullanıcı görüşlerini bizimle paylaşma olanağına sahiptir.

2. Görüş ve tavsiyelerinizi Satıcının Ürün etiketinde veya Ürünün ambalajında bulunan bilgi notunda yeralan elektronik posta adresine gönderiniz.

3. Mesajın aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:

3.1 Metin mesajı formatında olmalıdır,

3.2 Aşağıdaki formatlardaki fotoğraf, ses ve video dosyalarını ek olarak içermelidir: jpg, bmp, pdf, mp3, midi, wav, mpeg, qt, avi, flv, mp4, mpg, wmv, vcd lub asf. Bunların Önce ve Sonra olarak ayrı ayrı çekilmiş olmaları önemlidir,

3.3 Gerçeği yansıtmalıdır,

3.4 Eklenen bütün fotoğraf, ses ve video dosyalarıyla ilgili açıklamalar içermeli, bu açıklamalarda aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

a. Fotoğrafta/videoda görülen Kullanıcının adı ve soyadı veya soyadının ilk harfi,

b. Fotoğraf/videonun ne ile ilgili olduğunu belirten kısa bir açıklama,

c. Fotoğraf/videonun ilgili olduğu Ürünün adı,

d. Ürünün kullanıldığı süre,

3.5 İçerdiği ekler orijinal olmalıdır yani herhangi bir grafik düzenleme programında dijital düzenlemeye tabi tutulmuş olmamalıdır,

3.6 Hakaret, müstehcenlik ve ayrımcılık içermemeli veya kanunlara aykırı olmmamalıdır,

4. Göndericinin gönderdiği bütün görsel ve işitsel materyalleri yayınlamaya ve çoğaltmaya kanunen yetkilil olması gerekir.

5. Görüşünü gönderen kişi, bu görüşün tamamının veya bir kısmının, görüşe eklediği materyaller de dahil olmak üzere görüşün ilgili olduğu Ürünün web sitesinde yayınlanmasına izin vermektedir.

6. Gizliliğin korunması için, sitelerde görüşleri ve/veya fotoğrafları yayınlanan kişilerin bilgileri değiştirilebilir.

III. Site Kullanımı Genel Şartları

1. Sitede işbu Kullanım Şartnamesinin İngilizce metni de bulunmaktadır. İki metin arasında herhangi bir yorum farkı bulunması halinde Kullanım Şartnamesinin İngilizce metni bağlayıcıdır.

2. Sitede bulunan bütün ticari bilgiler, fiyat listeleri ve Ürün reklamları sadece Kullanıcıların Site aracılığıyla teklif vermeye davet edilmesi amaçlıdır. Sitede bulunan hiçbir bilgi, mahiyeti ne olursa olsun, kanunlar açısından ticari bir teklif olarak kabul edilemez.

3. Kullanıcının verdiği Sipariş, Ürün satın alma teklifi mahiyetindedir ve Kullanım Şartnamesi ile Gkizlilik Politikası hükümlerinin tamamının kabul edildiği anlamına gelmektedir.

4. Sipariş veren Kullanıcının en az 18 yaşında olması ve Kullanıcının ikamet yerindeki kanunlara göre tek başına karar verme ehliyetinin bulunuyor olması gerekmektedir.

5. Satıcı tarafından şu ülkelere hizmet ve Ürün tedariği şu an için mümkün değildir: Afganistan, Bangladeş, Beyaz Rusya, Birma (Myanmar), Burundi, Kamboçya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Küba, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Gambiya, Gine, Guyana, İran, Irak, Kuveyt, Kosova, Laos, Lesotho, Liberya, Moritanya, Moğolistan, Nijer, Kuzey Kore, Filistin Bölgesi, Ruanda, Sierra Leone, Somali, Surinam, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Uganda, Batı Sahara, Yemen, Zimbabve. Belirtilen ülkelere teslimat gerektiren Siparişler Satıcı tarafından işleme konulmayacaktır. İstisnai olarak Siparişler, Satıcı tarafından Kullanıcının talebi doğrultusunda gerçekleştirilebilirler. Bu amaçla Kullanıcının müşteri hizmetleri ile bağlantıya geçmesi gerekmektedir. Bunun dışında, Ürünlerin bir adada bulunan bir yerleşim yerine teslim edilmeleri gerekiyorsa, Sipariş vermeden önce teslimatın mümkün olup olmadığını teyit etmek amacıyla müşteri hizmetleri ofisimizle bağlantıya geçmenizi rica ederiz.

6. Ürünlerle ilgili güncel bilgiler ve bunların fiyatları Sitede görüntülendikleri gün geçerlidir.

7. Sitenin içeriğinin tamamı genel merkezi Satıcıya aittir. Sitedeki bilgilerin kapsadığı Ürünler satış yerindeki (Anjouan, Komorlar Birliği) bütün kanuni şartları sağlamaktadırlar. Herhangi bir Ürünle ve bu Ürüne teklif vermekle ilgilenmekte olan kişilerin, Sitede tanıtılan Ürünlerin satın alımı ile ilgili yerel kanunları kendi imkanları dahilinde araştırıp öğrenmeleri ve bu kanunlara uymaları gerekmektedir.

8. Bütün fiyatlar belirli bir para biriminde gösterilmektedir ve Satıcının merkezinin bulunduğu yerdeki ödenmesi gereken vergileri içermektedirler. Eğer Siparişin gönderildiği ülkede başka vergiler veya yerel kanunlardan doğan ek harçlar ve vergiler (gümrük vergisi, özel tüketim vergisi, KDV) bulunmakta ise Kullanıcı bunları ödemekle yükümlüdür. Her Ürünün yanında verilen fiyat Kullanıcı tarafından Sipariş verilene kadar geçerlidir ve gönderi masraflarını içerebilirler (Sitede verilen bilgilere göre) ancak Satıcının merkezinin bulunduğu ülkedeki vergilerin ve ek harçların haricinde başka vergi ve harç içermemektedir. Kullanıcının bu tür ek vergi ve harçları toplamak, kesmek, beyan etmek ve uygun bir vergi dairesine ödemekle yükümlüdür.

9. Satıcı, daha önceden haber vermeksizin Sitede bulunan Ürünlerin fiyatlarını değiştirme, Siteye yeni Ürünler ekleme ve mevcut Ürünleri çıkarma, promosyonlar düzenleme ve bunları sona erdirme veya bu promosyonlarda değişiklikler gerçekleştirme haklarını saklı tutmaktadır.

10. Satıcı, Sitede satışı yapılan Ürünlerin kullanımı sırasında oluşan kişisel, dolaylı veya tekrarlayan zararlardan şirketlere veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluk sahibi değildir.

11. Ürünlerin uygun olmayan bir şekilde kullanılması halinde ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

12. Satıcı Ürünün gerçek görünümü ile Sitedeki görünümü arasındaki farklardan dolayı yapılacak ürün iadelerini işleme koymayacaktır. Sitede bulunan Ürün resimleri ve fotoğrafları sadece göz atma amaçlıdır.

13. Siparişin mümkün olduğunca verimli olarak gerçekleştirilebilmesi için Sitedeki bilgi işlem sistemine girilen veya elektronik iletişim araçlarıyla gönderilen bilgilerin doğru olmaları gerekmektedir. E-mail adresinin verilmesi Siparişin işleme konulduğunun teyit edilebilmesi için gerekli olduğundan zorunludur. Siparişin ek olarak telefonla teyit edilebilmesi için Kullanıcının telefon numarasını girmesi de talep edilmektedir.

14. Sipariş verme sırasında toplanan şahsi bilgiler Satıcı tarafından, online ve offline hesap işlemleri ve satış sonrası hizmetleri de dahil olmak üzere sadece Siparişlerin gerçekleştirilmeleri için zorunlu olan kapsamda Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanılmaktadır.

15. Gizliliğin korunması amacıyla, Sitede yorumları ve görüşleri bulunan Kullanıcıların ve diğer kişilerin isimleri ve kişisel bilgileri üzerinde Gizlilik Politikasına uygun olarak değişiklikler yapılabilir.

16. Ödemesi peşin yapılmayan Siparişler, Ürünün alıcısının bilgilerinin doğruluğuyla ilgili şüpheler de dahil olmak üzere herhangi bir şüphe oluşması halinde Site yönetimi tarafından teyit edilebilirler. Böyle Siparişler Satıcı tarafından iptal edilebilirler.

17. Elinden gelen her türlü özeni göstermekle birlikte Satıcının yayınlanan Ürün bilgilerinin hatalar içermediğini garanti etmemekte olduğundan, bu bilgiler herhangi bir tazminat talebine dayanak olamazlar. Kullanım Şartnamesi ve Sitede bulunan bilgiler Ürünlerin doğru ve tam randımanlı olarak kullanılabilmeleri için yeterlidir. Satıcı, Siteye yerleştirdiği bilgilerin tam ve güncel olması konusunda her türlü çabayı sarf edecektir. Aynı zamanda, bu bilgilerin söz konusu konuları tüm yönleriyle açıkladığının garantisini vermemektedir. Bu nedenle Satıcı, erişime açılan bilgilerde bulunan hatalardan dolayı sorumlu tutulamaz. Satıcı, Sitedeki içeriği istediği an değiştirme, düzeltme ve güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.

IV. Fikri Mülkiyet

1. Sitede tanıtılan bütün Ürünler ve diğer adlar sadece kobilgilendirme amacıyla kullanılmışlardır ve üçüncü kişilere veya Satıcının kendisine ait tescilli markalar olabilirler. Ticari markalar, ticari unvanlar, üretici ve şirket adları Sitede sadece bilgi amacıyla bulunmaktadır ve bunlar kanuni sahiplerine aittir.

2. İşbu Sitenin içeriğinin tamamı telif haklarına veya diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir ve işbu Kullanım Şartnamesinde net bir şekilde izin verilmiş amaçlar dışında kullanılamaz, bir bütün veya bölümler halinde kopyalanamaz.

3. Sitedeki materyallerin, özellikle de Ürünler ile ilgili bilgilerin derlenmesi, bazı bölümlerinin kullanılması, çoğaltılması ve/veya başka herhangi bir internet sitesinde veya internet üzerinden satış yapan başka satıcıların sitelerinde yayınlanması yasaktır. Ürün adlarının veya Satıcının adının, etiketlerinin, fotoğraflarının, Ürün tanıtımlarının ve Sitenin herhangi bir bölümünün kişisel ve ticari olmayan amaçlar dışında kullanılması yasaktır.

4. Sitedeki materyallerin, özellikle de Ürünler ile ilgili bilgilerin derlenmesi, bazı bölümlerinin kullanılması, çoğaltılması ve/veya başka herhangi bir internet sitesinde veya internet üzerinden satış yapan başka satıcıların sitelerinde yayınlanması yasaktır. Ürün adlarının veya genel merkezi Suite 1156 BP 303, Mutsamudu, Anjouan, Komorlar Birliği adresinde bulunan ve 46283 sicil numarasıyla kayıtlı olan Satıcı A.F.S. Ltd. şirketinin adının, etiketlerinin, fotoğraflarının, Ürün tanıtımlarının ve Sitenin herhangi bir bölümünün kişisel ve ticari olmayan amaçlar dışında kullanılması yasaktır.

V. Sitede bulunan Ürünlerin satışı ve Siparişlerin gerçekleştirilmesi

1. Siparişler bütün yıl, 24 saat boyunca alınmaktadır.

2. Siparişler internet ağı üzerinden veya telefon aracılığıyla dünyanın her yerinden verilebilir ancak bazı ülkelerde Sitede bulunan ön ödeme sisteminden ön ödeme yapılması zorunludur.

3. Şirket, herhangi bir sebep olmaksızın verilen Siparişi işleme koymayı reddetme hakkını saklı tutmaktadır.

4. Hafta içi saat 12:00’den sonra, Cumartesi ve Pazar günleri ve resmi tatil günleri verilen siparişler bir sonraki iş gününde (bazı durumlarda bu süre daha da uzun olabilir) gerçekleştirilecektir.

5. Siparişin alındığının Satıcı tarafından teyit edilmesiyle Kullanıcı ve Satıcı arasında alış satış sözleşmesi yapılmış olur. Kullanıcının vermiş olduğu e-mail adresine elektronik ortamda sözleşmenin yapıldığını teyit eden bir fatura gönderilebilir.

6. Satıcıdan sipariş edilen Ürünler nakliye şirketi, kurye veya posta aracılığıyla gönderilecektir ve Sipariş gerçekleştirme süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Satıcıya bağlı olmayan sebeplerden dolayı bu süre uzayabilmektedir ve Satıcı gönderilerin nakliye şirketi, kurye ve posta tarafından zamanında teslim edilmemesi ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir.

7. Ödemeler, Satıcının talimatıyla faaliyet gösteren bir kuruluş (seçilen ödeme yöntemine göre farklılık gösterebilir) veya “kapıda ödeme” yöntemiyle Ürün ödemesi yapılacaksa posta kuruluşu veya kargo şirketi tarafından alınacaktır.

8. Peşin ödeme yöntemi seçildiyse Ürün, Ürünün/Ürünlerin değerinin %100’ü ve gönderi masrafları ödendiğinde gönderilmektedir.

9. “Kapıda ödeme” yöntemi seçilmesi halinde Kullanıcı Satıcıyı kendi adına gönderi masraflarını ödemeye yetkili kılmakta ve bu masrafları iade etmekle yükümlü olmaktadır.

10. Farklı ülkelere gönderi ücretleri aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Bu ücret peşin ödeme yapılan Siparişler için sabittir ve miktarı aşağıda verilmiştir:

Kapıda ödemeli Siparişlere ait gönderi ücreti, yukarıdaki tabloda belirtilen peşin ödeme yapılması halinde ödenecek gönderi ücretlerinin iki katıdır.

11. Kapıda ödeme için “kapıda ödeme” seçeneğinin seçilmesi yeterlidir. Siparişin ödemesini Kullanıcı gönderiyi Kullanıcının adresine teslim eden postacıya, kuryeye veya nakliye şirketi çalışanına teslim etmektedir. Ürünlerin sahibi, ödenecek miktarın tamamı ödenene kadar Satıcıdır.

12. Sitede gösterilen bütün ürünler yenidir ve bu ürünlerin Satıcının merkezinin bulunduğu yerdeki kanunlara uygun muayeneleri, sertifikaları ve kullanım talimatları bulunmaktadır.

13. Sitede gösterilen Ürünlerin renk ve şekilleri, basım ve fotoğraf teknolojilerinden doğan nedenlerden dolayı gerçek Ürünlerden farklı olabilecekleri gibi, fotoğraflarda renkler ve tonlar hatalı olarak gösterilmiş olabilirler. Bu Ürünlerin üreticileri, önceden haber vermeksizin tanıtımı yapılan Ürünlerde teknik değişiklikler yapma haklarını saklı tutmaktadırlar.

VI. Siparişte değişiklik yapma

1. Sunucu hatası veya Site çalışanı hatası sonucu yanlış fiyat verilen Ürüne ait Sipariş bulunması halinde Kullanıcı bu durumdan haberdar edildikten sonra bu Sipariş iptal edilir.

2. Kullanıcı, Siparişini, Sipariş teyidi yapıldıktan sonraki 2 saat içerisinde değiştirebilir veya tamamen iptal edebilir. Bu amaçla Satıcıyla elektronik posta aracılığıyla iletişime geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Kullanıcı, aşağıdaki VII numaralı paragrafa uygun olarak sözleşmeyi feshetmez ise ambalajlama ve yukarıdaki V numaralı paragrafın 10. maddesinde belirtilen gönderi masraflarını ve ayrıca yukarıdaki V numaralı paragrafın 10. maddesinde belirtilen gönderi masraflarına eşit olan gönderinin Satıcıya iade edilmesiyle ilgili masrafları ödemekle yükümlüdür.

VII. Sözleşmenin feshi

1. Kullanıcı ve Satıcı arasındaki satış sözleşmesi sadece uzaktan akdedilebildiğinden, Kullanıcı her seferinde satış anlaşmasını Sipariş teyit edildikten sonraki 14 gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeden feshedebilir.

2. Sözleşmenin feshedilmesi öncesinde durum her seferinde telefon aracılığıyla ve aşağıda örneği bulunan veya Kullanıcıya teslim edilen Ürün ile birlikte gelen ve Ürün karşılığı ödemeyi yapan Kullanıcının banka hesabı ile ilgili bilgileri içeren form kullanılarak yazılı olarak bildirilmelidir. Telefon bildirimi ve beyannamenin gönderilmesi işlemleri VII numaralı paragrafın 1. maddesinde belirtilen 14 günlük süre içerisinde gerçekleştirilmelidir.

3. Sözleşmeyi fesheden Kullanıcı, fesih tarihinden sonraki 30 gün içerisinde kendisine teslim edilen Ürünleri derhal Satıcı tarafından belirlenecek adrese iade etmekle yükümlüdür. Ürünlerde kullanım izleri bulunamaz ve bunlar orijinal ambalajlarında bulunmalıdırlar. Kendi ihmalinden kaynaklanan mal hasarlarından Kullanıcı sorumludur. Satıcı, Kullanıcı tarafından yapılan ödemenin tamamını derhal Kullanıcıya iade etmekle yükümlüdür.

4. Kullanıcının sipariş ettiği ve ödemesini gerçekleştirdiği Ürünleri teslim almaması halinde Satıcı, gönderiyi tekrar gerçekleştirmek amacıyla Kullanıcıyla bağlantıya geçebilir. Eğer VII numaralı paragrafın 1. maddesinde belirtilen süre henüz sona ermemişse Kullanıcı söz konusu maddedeki hükümlere uygun olarak sözleşmeyi feshetme hakkından yararlanabilir.

5. Siparişin gerçekleştirilmesi sırasında stokta Ürün kalmaması halinde Satıcı sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcıyı bu durumdan haberdar edilecektir ve herhangi bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacaktır.

VIII. İadeler

1. Bütün iade taleplerinin, gönderilen Ürünlerle birlikte gelen bilgi notunda bulunan iade adresine posta ile gönderilmeleri gerekmektedir.

2. Sözleşmeye uygun olmayan Ürünler, memnuniyet garantisine tabi olan Ürünler ve nakliye sırasında hasar görmüş gönderiler iade edilebilirler. İşbu bölümde memnuniyet garantisine tabi ürünlerin iadeleriyle ilgili kuralların ayrıntılarını düzenlemektedir.

3. Ürün Ücretinin İadesi sadece ilk Ürün satın alımında geçerlidir ve Kullanıcı tarafından birden fazla Ürün sipariş edilmiş olsa bile sadece tek kişiye/adrese gönderilen tek bir adet Ürünü kapsamaktadır. Ambalajlama ve yukarıdaki V numaralı paragrafın 10. maddesinde belirtilen gönderi masrafları Ücret İadesinin kapsamına girmezler.

4. Ücret İadesi, sadece Sitede belirtilen süre içerisinde Satıcı tarafından belirtilen adrese yazılı olarak iade talebinde bulunulduğunda mümkündür. Bu süre Kullanıcının Ürünleri teslim aldığı gün itibarıyla başlar. İade talebinin posta ile gönderilecek olması halinde mektubun Sitede belirtilen süre dolmadan önce gönderilmesi zorunludur.

5. Teslim edilen Ürünlere ait bütün ambalajların (kullanılmış olanlar da dahil) Sitede belirtilen süre içerisinde Satıcı tarafından belirtilen adrese gönderilmeleri gerekmektedir. Bütün ambalajların gönderilmemesi garantinin iptal olması ve Ücret İadesinin yapılmamasıyla sonuçlanacaktır.

6. Ücret İadesi prosedüründen yararlanan Kullanıcının satın aldığı en fazla bir adet Ürün karşılığı ücreti talep etme hakkı bulunmaktadır. Gönderi masrafları da dahil olmak üzere diğer ödemeler ve masraflar iade edilmeyecektir. Birden fazla Ürün sipariş edilmiş ise ortalama Ürün fiyatı hesaplanacaktır ve sipariş edilen Ürünün gönderi ücretini Kullanıcı karşılayacaktır. Ambalajlama masrafı ve iade edilen Ürünlerin ve ambalajların geri gönderilme masrafları Kullanıcıya aittir. Satıcı karşı ödemeli gönderileri teslim almamaktadır.

7. Sadece Üreticinin talimatlarına uygun olarak kullanılmış Ürünler için olan iade talepleri işleme konulacaktır.

8. Kullanıcı tarafından uzun bir süre boyunca kullanmak amacıyla birden fazla Ürün sipariş edilmesi ve bu Ürünlerin etkisiz olduğunun ilk ay içerisinde tespit edilmesi halinde Kullanıcının bunları kullanmaktan vazgeçme hakkı bulunmaktadır. İlk Ürünün İadesi sırasında Kullanıcı Satıcı tarafından belirlenen adrese diğer Ürünleri de açılmamış halde gönderirse Satıcı bütün açılmamış Ürünlerin ücretlerini gönderi ücretlerini düştükten sonra iade edecektir.

9. İade talebi yazısında bulunmaları gereken minimum bilgiler şunlardır: Siparişi veren Kullanıcının bilgileri (Kullanıcının adı ve soyadı, Ürünlerin teslim edildikleri adres, e-mail adresi ve telefon numarası), iade edilen Ürünlerin listesi, Ürünlerin kullanımına başlanan ve kullanımın sona erdiği tarihler, ayrıntılarıyla kullanım şekli ve kullanımdan doğan etkiler, iade talebinin ne şekilde işleme konulmasının istendiği (Ürünlerin onarımı veya değiştirilmesi ya da Ücret İadesi) ve Ücret İadesinin yapılacağı banka hesabı numarası. Bunun dışında iade talebi yazısının anlaşılır ve içeriğinin okunaklı olması ve Kullanıcının okunaklı bir imzasını içermesi gerekmektedir. Yukarıdaki bilgileri içermeyen iade talepleri işleme konulmayacaktır.

10. Kullanıcı tarafından iade edilen Ürünlerin ambalajlarının hasar görmeyecek şekilde paketlenmeleri gerekmektedir. Kullanıcı, sadece ambalajların hasar görmesini engelleyecek paketler veya zarflar kullanmalıdır. İade prosedürünün işletilebilmesi sadece nakliye sırasında hasar görmeyen Ürünler ve Ürün ambalajları için mümkün olmaktadır

11. İade talepleri, gönderilen Ürünler ile birlikte gelen bilgi notunda belirtilen adrese ulaştıktan sonraki 14 iş günü içerisinde işleme konulmaktadır. İade talebi kabul edilir ise Ücret İadesi veya Ürünlerin onarımı/değiştirilmesi işlemlerinden birisi otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı göndermiş olduğu iade talebinin durumuyla ilgili bilgilere Ürünün etiketinde bulunan Satıcıya ait e-mail adresi aracılığıyla ulaşabilmektedir.

12. İade talebi kabul edilirse, satın alınan bir adet Ürünün fiyatına eşit iade talebi yazısında Kullanıcı tarafından belirtilmiş olan banka hesabına Satıcı veya Satıcı tarafından görevlendirilen başka bir kuruluş tarafından sadece banka havalesi ile iade edilecektir. Eğer Kullanıcı tarafından satın alınan Ürünün bedeli Satıcının eline henüz geçmemişse, özellikle de kapıda ödeme yöntemi kullanılmış ise, Ücret İadesi işlemini Satıcı adına posta kurumu, kurye veya nakliye şirketi yapabilir.

13. Siparişler karşılığı ödemelerin kredi kartı veya debit kartı kullanılarak peşin olarak yapılması durumunda, Kullanıcı eğer bankasında ters ibraz (“chargeback”) sürecini başlatır ise iade prosedürü askıya alınır ve ihtilaf giderilinceye kadar Satıcı iade talebini işleme koymaz. Eğer banka ters ibrazı kabul eder ise böyle bir Kullanıcının, garanti ve iade talebi şartlarını karşılıyor olsa bile Ücret İadesi hakkı bulunmamaktadır.

14. Hasar gören gönderiler. Kullanıcı teslim alırken gönderiyi nakliye sırasında hasar görüp görmediğini tespit etmek amacıyla kontrol etmekle yükümlüdür. Kullanıcıya teslim edilen gönderide hasar tespit edilmesi halinde teslim eden Kullanıcının talebi üzerine hasar tespit tutanağı hazırlar. Kullanıcı ve teslim eden tarafından imzalanacak bu tutanak iade talebi için bir dayanak oluşturacaktır. Kullanıcı Ürünlerin ücretsiz olarak değiştirilmesini ve Ücret İadesi talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcıdan kaynaklanan mekanik hasarlarla ilgili iade talepleri kabul edilmeyecektir.

IX. Ek bilgiler

1. Tanıtımı yapılan Ürünlerden herhangi birinin uygun olmayan bir şekilde kullanılması veya Ürün ambalajında ve/veya beraber gelen bilgi notunda belirtilen şekilde kullanılmaması halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

2. Sitede tanıtımı yapılan Ürünlerle ilgili ek bilgiler edinmek için İletişim bölümünü kullanınız. Daha hızlı cevap almak isterseniz Sitede belirtilen telefon numarası veya Sitede bulunan form aracılığıyla e-mail yoluyla bizimle bağlantıya geçebilirsiniz. Sitede verilen telefon numarasına yapılan aramaların ücretleri telefon operatörünün ücret tarifesine uygun olarak Kullanıcı tarafından karşılanmaktadır.

X. Diyet takviyesi türü Ürünlerle ilgili bilgiler

1. Diyet takviyeleri olarak adlandırılan bütün Ürünler, eğer bunların kullanımının yanında sağlıklı ve besin değerleri bakımından çeşitlendirilmiş ve dengelendirilmiş bir şekilde beslenilir ve hareketli ve aktif bir hayat tarzına sahip olunursa tam olarak etkili olmaktadırlar. Gıda takviyeleri gelişme döneminde olan ergenlere, hamile ve emziren kadınlara ve yaşlılara önerilmez. Şu ana kadar Ürünlerin herhangi birisinin sağlığa herhangi bir zararlı etkisi kaydedilmemiştir ancak şüpheli durumlarda veya herhangi bir rahatsızlık durumunda lütfen doktora başvurunuz.

XI. Son Hükümler

1. Bütün anlaşmazlıklar, bunların sulh yoluyla çözülmeleri niyetiyle ilk olarak müzakere edileceklerdir.

2. Sitenin kullanımından, tanıtılan Ürünlerin kullanımından, Satıcıdan Ürün satın alınmasından veya işbu Kullanım Şartnamesinin yorumlanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde davalının ikamet yerindeki mahkemeler yetkili olacaktır.

3. Site Yöneticisi bu Kullanım Şartnamesinde değişiklikler yapma ve yeni şartnameyi Sitede yayınlama hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişiklikler online olarak Sipariş veren kişiler tarafından görülür olacak ve bu değişikliklerden sonra verilen Siparişler için geçerli olacaktırlar.

Yer, tarih

Kullanıcının adı ve soyadı
İkamet adresi

Beyanın gönderileceği adres:
Gönderiye eklenen bilgi notunda bulunmaktadır

Beyan
Uzaktan akdedilen sözleşmenin feshi

……………….. tarihinde tarafımdan gönderilen siparişin teyit edilmesi sonucu aktedilen …………………(ürünün adı) adlı ürünün alış-satış sözleşmesini feshettiğimi beyan ederim.

……………….. (yazı ile: ………………………………………………………………) değerindeki ücretin
Şu banka hesabına havale edilmesini talep ediyorum:………………………………………………………………………………………………………….

Şu ürünleri açılmamış halde iade etmekteyim: ……………………………………………….(ürünlerin adları ve adetleri).

Kullanıcının imzası


TERMS OF USE

These Terms of Use establish the rights and obligations of the parties resulting from the use of this Website, including those relating to information posted on the Website. You are required to read the Terms of Use carefully. Placing an order through this Website is tantamount to acceptance of the provisions described herein.

I. Definitions of terms.

1. Website administrator – the Seller, or an entity authorised by the Seller, in charge of the Website’s maintenance.

2. Privacy Policy – a set of rules for the processing of personal data and protection of privacy applicable to Website Users.

3. Product – any product(s) or service(s) described on the Website which may be the subject of Orders placed by the User in compliance with these Terms of Use.

4. Refund – a refund of the purchase price of the Product described in detail in paragraph VIII of these Terms of Use.

5. Terms of Use – these terms and conditions in their entirety.

6. Seller – the owner of the Website and of the Products indicated accordingly on the Website or in the Terms of Use, extending an invitation to conclude an agreement through this Website.

7. Website – the website registered in this domain.

8. User – any person visiting the Website.

9. Order – an offer made by the User to purchase the Products.

II. We value your opinion

1. Each User making use of the Products has the opportunity to share their opinion.

2. Opinions and suggestions should be directed to the e-mail address of the Seller indicated on Products’ labels or leaflets attached to the Products’ packaging.

3. The message should contain the following elements:

3.1 have a text file format;

3.2 include attachments in form of photos or audio and video files in following formats: jpg, bmp, pdf, mp3, midi, wav, mpeg, qt, avi, flv, mp4, mpg, wmv, vcd or asf, in particular presenting the Before and After difference;

3.3 be truthful;

3.4 contain a detailed description of the attached photos, audio or video files, taking account of the following information:

a. name and surname or surname initial of the User presented on the photograph/video;

b. short description of what the photograph/video presents;

c. name of the Product to which the photograph/video relates;

d. the term/duration of the use of the Products;

3.5 include attachments in their original form, i.e. which were not subject to digital image editing with the use of graphics software;

3.6 it must not contain offensive, vulgar, discriminative or illegal content.

4. The sender must have the right to the materials to be published, including the right to share audio-visual materials.

5. The sender of the opinion agrees for the content of the opinion or parts thereof to be published, together with the attached materials, on the websites offering or describing the Product which the opinion concerns.

6. For privacy protection, the personal data of individuals whose comments and/or photos are being uploaded to websites may be amended.

III. General Terms of Use of this Website

1. All commercial information, price lists and Product adverts on this Website are merely an invitation for the Users to make offers and conclude an agreement through the Website. No information contained on this Website, regardless of its name, should be regarded as an offer within the meaning of the law in force.

2. An Order placed by the User constitutes an offer to purchase the Product, and it represents acceptance of all the provisions of the Terms of Use and the Privacy Policy.

3. The User placing the Order must be at least 18 years of age and have full legal capacity or hold a consent from his or her legal guardian, in accordance with the statutory laws applicable in the current location of the User.

4. The Seller is currently not able to provide Products and services and ensure their delivery to the following locations: Afghanistan, Bangladesh, Belarus, Burma (Myanmar), Burundi, Cambodia, Central African Republic, Congo, Democratic Republic of, Cuba, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Equatorial Guinea, Gambia, Guinea, Guyana, Iran, Iraq, Kuwait, Kosovo, Laos, Lesotho, Liberia, Mauritania, Mongolia, Niger, North Korea, Palestinian Territory, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Suriname, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uganda, Western Sahara, Yemen, Zimbabwe. Orders requiring delivery to any such territories will not in principle be processed by the Seller. Such Orders may be processed by the Seller upon request of the User; the User is asked to contact the customer service department for this purpose. Furthermore, if the delivery location is situated on an island, please contact our customer service department before placing Orders to confirm possibility of delivery.

5. Current information on the Products and their prices is valid on the day of its appearance on the Website.

6. All of the contents of this Website constitute the sole property of the Seller. The Products referred to in the information presented on the Website comply with all legal requirements at their point of sale (Anjouan, Union of the Comoros). Any person interested in the Product who is offering to purchase it should refer to the applicable local laws governing the purchase of the Products described on the Website and observe these laws.

7. All the prices are quoted in a particular currency and include the taxes and fees applicable to the Seller’s registered office. If the territory from which the Order is placed is subject to other taxes as well as charges related to local regulations (including customs, excise duty, VAT), the User is obliged to pay them on their own. The price quoted for each Product is valid at the time of placing the Order by the User, and may include the costs of shipping (according to the information on the Website); it does not, however, include additional fees or taxes other than those applicable to the registered office of the Seller. The User is responsible for collecting, withholding, reporting, and remitting such additional applicable taxes to the appropriate tax authority.

8. The Seller reserves the right to change prices for Products described on the Website, introduce new Products and withdraw previously presented Products, and to launch and cancel promotional campaigns, or introduce changes to them without prior notice.

9. The Seller is not responsible to companies or third parties for special, indirect or consequential damages arising from the use of the Products presented on the Website.

10. The Seller is not responsible for damages resulting from improper use of the Products.

11. The Seller does not accept complaints arising from differences between the actual appearance of the Product purchased, and its appearance on the Website. Any photos or drawings of the Products are displayed on the Website solely for illustrative purposes.

12. In order to ensure relatively quick order fulfilment, it is necessary to correctly enter the data in the Website’s computer system, or by other means of electronic communication. Providing an email address is required for order confirmation. Orders may be additionally verified by phone – the User is requested to provide his or her telephone number for such purpose.

13. Personal data provided upon Order placement is processed by the Seller to the extent necessary for order fulfilment, including online and offline billing and after-sales service, in accordance with our Privacy Policy.

14. For privacy protection, in accordance with our Privacy Policy, the names and personal data of Users and other individuals whose comments and photos have been uploaded to the Website could be amended.

15. Orders which are not paid for in advance, in relation to which there are any doubts, including doubts regarding the reliability of the customer’s personal data, may be verified by the Website’s maintenance team. Such Orders may be cancelled by the Seller.

16. Despite best efforts, the Seller cannot guarantee that the published product descriptions do not contain inconsistencies and/or are free of errors, and therefore they cannot constitute the basis for any potential claims. The information contained in the Terms of Use and on the Website is sufficient for proper and full use of the Products. The Seller shall make every effort to ensure the accuracy of, and update all the information on the Website. At the same time, the Seller cannot guarantee that the information contained herein completely exhausts the discussed subjects. Therefore, the Seller shall not be liable in the event of inaccuracies in the contents of the information available. The Seller reserves the right to change, modify and update the content of the Website at any time.

IV. Intellectual property

1. All the Products displayed on the Website, as well as other names, are used for identification purposes only; they can constitute protected trademarks of their respective owners, or of the Seller. All the trademarks, industrial marks, company and manufacturers’ names have been used on the Website solely for information purposes and are the property of their respective owners.

2. The content of this Website is fully subject to copyright protection or other intellectual property laws and it may not be used for any purposes other than those expressly permitted in these Terms of Use – in particular it may not be copied, whether in whole or in part.

3. It is prohibited to collect, use, reproduce and/or post on any other website or websites of other online sellers any materials derived from this Website, in particular information concerning the Products. It is also forbidden to use the names of the Products and of the Seller i.e. the company A.F.S. Ltd. with its registered office at Suite 1156 BP 303, Mutsamudu, Anjouan, Union of the Comoros, registration number 46283, as well as labels, photos, descriptions of the Products, or any part of the Website, for purposes other than private and non-commercial ones.

4. All text, data, graphics, images, logos, photographs, files and all other materials found on this Website, as well as the selection, organisation, coordination, compilation of the materials and the overall look and character of the Website constitute intellectual property of the Seller or of their respective legal owners. They are protected by copyright, design rights, patent rights, trademark rights and other regulations, including international conventions and ownership rights. All such rights are reserved to the Seller or their other owners. All trademarks, brands and trade names constitute the property of the Seller. Without an express consent of the Seller, the User nor or other persons have no right to sell, distribute, copy, modify, reproduce, publicly display or transmit, publish, edit, nor to adapt these elements, grant licences for them, create derivative works, or use them in any another way.

V. Sale of products described on the Website and Order fulfilment

1. Orders are accepted 24 hours a day, throughout the year.

2. Orders can be placed on the Internet or by telephone, from anywhere in the world; however, in some countries it is only possible to make a prepayment through the payment system indicated on the Website.

3. The Seller reserves the right to refuse to fulfil an Order without specifying the cause.

4. Orders placed on weekdays after 12 pm (noon), on Saturdays, Sundays, and holidays will be processed on the next business day (in special cases this period may be extended).

5. Upon confirmation of the Order by the Seller, an agreement for the sale of the Product is concluded by and between the User and the Seller. The User may receive confirmation of the agreement’s conclusion in the form of an electronic invoice sent to the designated email address.

6. The Products ordered from the Seller will be delivered by a shipping company, courier or mail – the delivery time is about 3 working days. This period may, however, be extended for reasons beyond the control of the Seller, when the Seller is not responsible for delays in the delivery of the Products by mail, courier or shipping company.

7. Payments will be processed by a third company contracted by the Seller (depending on the payment method chosen) or by postal services/courier company where payment on delivery is selected.

8. If you choose prepayment, the Product will be shipped upon receipt of funds in the amount of 100% of the price of the Product(s) and the shipping costs.

9. If “payment on delivery” is selected, the User authorises the Seller to cover the shipping costs on User’s behalf, and undertakes to reimburse these costs.

10. The shipping costs depend on the country of delivery in accordance with the table below. The costs are fixed and in case of prepaid Orders they amount to:

Shipping costs to countries and territories other than these mentioned in the table above amount to EUR 5, unless information on the Website specifies otherwise.

The shipping costs in relation to Orders where the “payment on delivery” method is chosen are twice higher than the shipping costs of Orders paid for in advance indicated in the table above.

11. Cash On Delivery – the payment method selected by choosing „payment on delivery”. The User makes the payment due for the Order to a representative of the Post Office, courier or shipping company who has delivered the shipment to the address provided by the User. The Products remain the property of the Seller until the entire amount due has been paid.

12. All the products described on the Website are brand new and have all the required approvals, certificates, and instructions for use in accordance with the law to which the Seller’s registered office is subject.

13. The colours and trimmings of Products displayed on the Website may differ from the actual colours and trimmings of the Products as a result of the printing and photographic technologies used, and photos may not properly reflect the actual hues and shades. The manufacturers of the Products reserve the right to introduce technical modifications to the presented Products without prior notice.

VI. Changing Orders

1. In the event of ordering a Product whose price has been displayed incorrectly due to an error on the part of the Website’s maintenance team or a server error, the User will be informed of this fact and the Order will be cancelled.

2. The User may change or cancel the entire Order no later than 2 hours after the Order has been confirmed. In order to do this, you should contact the Seller via email. Otherwise, unless the User withdraws from the agreement in accordance with paragraph VII below, they may have to bear the packing and shipping costs indicated respectively in paragraph V section 10 above, plus the shipping cost of returning the Product to the Seller indicated in paragraph V section 10 above.

VII. Withdrawal from the agreement

1. Since the sales agreement between the User and the Seller is concluded remotely, the User can always withdraw from the agreement without stating any reason within 14 days of the date of Order confirmation.

2. The withdrawal must always be preceded by telephone contact and a written statement using the template attached below, or attached to the Product delivered to the User, containing the number of the bank account of the User who has paid for the Product. Both the telephone contact and the sending of the statement must take place within the 14-day period specified in paragraph VII section 1 above.

3. In the event of withdrawal from the agreement, the User must immediately, and no later than 30 days from the date of withdrawal, return the Products received to the address indicated by the Seller. The Products must not be bear traces of use and must still be pre-packaged. The User is responsible for damages to the Product resulting from wilful misconduct. The Seller is obliged to reimburse the User with the full amount paid by the User.

4. In a situation where the User does not collect the ordered Products for which they have paid, the Seller may contact the User in order to resend the package. If the withdrawal period specified in paragraph VII section 1 is observed, the User may exercise the right to withdraw from the agreement under the terms specified herein.

5. The Seller reserves the right to withdraw from the agreement in the absence of Products in stock which occurred in the course of Order fulfilment, of which the User will be notified, and they will not be required to pay any expenses.

VIII. Complaints Procedure

1. All complaints should be sent by letter to the return address indicated on the leaflet attached to the Products delivered.

2. Complaints may concern Products which do not comply with the agreement, Products which are covered by a satisfaction guarantee, as well as damaged shipments. This chapter governs in particular the complaints filed on the basis of the satisfaction guarantee.

3. A Refund resulting from the purchase of a Product bought with a satisfaction guarantee is only possible in relation to the first purchase of the Product, and solely with respect to the price of a single Product per person/household, regardless of the total quantity of Products ordered by the User. Packing and shipping costs, as indicated in paragraph V section 10 above, are not subject to a Refund.

4. Refunds are possible only when the complaint is sent in writing by the deadline indicated on the Website to the address specified by the Seller. This period is calculated from the date of receipt of the Products by the User. In the case of a complaint sent by mail, it is necessary that the letter is sent before the deadline indicated on the Website.

5. All packaging (also used packaging) for the Products delivered must be returned to the address indicated by the Seller within the period of time indicated on the Website. Failure to return all the packaging will result in the cancellation of warranty and a lack of a Refund.

6. When using the Complaints Procedure, the User may reclaim the price of a maximum of one purchased Product. Other fees and expenses, including shipping costs, will not be reimbursed. If you order more products, the price will be calculated as the average price of the Product, and the shipping costs of the ordered Product will be borne by the User. The costs of packing and returning the Products or packaging are borne by the User. The Seller does not accept cash-on-delivery shipments.

7. Only complaints concerning Products used in accordance with the Manufacturer’s instructions will be processed.

8. If the User orders a larger quantity of the Products for long-term use, and after the first month of use they conclude that the Products are not effective, the User has the right to resign from further use of the Products. In such an event, if the User, when using the complaints procedure, returns all the other unused and intact Products to the address indicated by the Seller, the Seller shall refund the price of all the intact products, less shipping costs.

9. The information included in the written complaint should include, at the least: personal data of the User who has placed the Order (the User’s name and surname, address to which the Products were delivered, an email address and a telephone number), a list of the Products returned, the date of beginning and finishing the use of the Products and a detailed account of how the Products have been used, and what were the consequences thereof, as well as the expected outcome of the complaint (i.e. how the complaint should be dealt with – through fixing or exchanging the Products or granting a Refund) and a bank account number to which the Refund is to be made. In addition, the letter of complaint should be legible, coherent, and should include a legible signature of the User. Letters of complaint which do not contain the above information will not be dealt with.

10. Product packaging returned by the User should be properly secured so as to prevent it from any damage. The User should only use packaging or envelopes that guarantee appropriate protection of their contents. Only Products or Product packaging which have not been damaged in return transit can be eligible for the complaints procedure.

11. Complaints are processed within the period of 14 working days of the date of receipt at the address indicated on the leaflet attached to the Products. Where a complaint is successful, the Refund or fixing/exchange of the Products occurs automatically. The User may inquire about the status of the complaint via e-mail sent to the e-mail address indicated on Product’s label.

12. Should the complaint be deemed valid, the money for the purchase equal to the price of a single Product purchased shall be transferred by the Seller, or entity authorised by them, by bank transfer only, to the bank account indicated by the User in the written complaint. If the Seller has not received payment for the Product purchased by the User, for instance in the case of payment on delivery, reimbursement on behalf of the Seller may be conducted by the Post Office, courier or shipping company.

13. With respect to Orders settled upfront with a credit/debit card, where the User files a credit/debit card chargeback at the issuing bank, the processing of their complaint will be put on hold and will not be dealt with by the Seller until the issue is resolved. Despite having satisfied the complaints procedure, no Refund will be granted to a User whose chargeback was successful.

14. Damaged shipments. The User is obliged to examine the shipment at the time of its receipt in order to verify whether or not it has been damaged in transit. In the event of the shipment delivered to the User being damaged, the delivering party should complete a damage report at the User’s request, which will be signed by both the User and the delivering party, and which can be used to lodge a complaint. The User has the right to request an exchange of Products free of charge or a Refund. Complaints resulting from mechanical damage caused ​​by the User will not be processed.

IX. Additional information

1. In the case of improper use of any of the Products, or in the event of use which does not comply with the instructions provided on the packaging and/or the leaflet attached to the Product, the Seller is not responsible for the consequences of such use.

2. For further information on the Products presented on the Website, please contact our customer service representatives. For faster response, please call the number provided on the Website or email us using the form available on the Website. When calling the number provided on the Website, you will be charged according to the price list of your telephone services provider.

X. Information concerning particular products: dietary supplements

1. Dietary supplements may only be fully effective when combined with a healthy diet – balanced and diverse in terms of nutrition – and an active and healthy lifestyle. Dietary supplement treatments are not recommended for growing adolescents, pregnant or lactating women, or the elderly. No negative health effects of any of the Products have been noted so far, however if you have any doubts or notice any alarming symptoms, contact your doctor immediately.

XI. Final provisions

1. Any disputes will be first settled by negotiation, with the intention of an amicable settlement.

2. In the event of failure to reach an amicable agreement, the court applicable for any disputes arising out of use of the Website, the Products described on the Website, the purchase of the Products from the Seller or interpretation of these Terms of Use, shall be the court applicable for the seat of the defendant.

3. The Administrator of this Website reserves the right to amend the contents of these Terms of Use by posting the new terms on the Website. The changes will be visible to persons submitting Orders online, and will apply to Orders that have been placed after their introduction.

City/town, date

Full name of the User
Residential address

Address for the delivery of the notification:
In accordance with the leaflet accompanying the consignment

Notification
of withdrawal from a distance contract

I hereby declare that I am withdrawing from the agreement for the sale of ………… (product’s name) concluded upon confirmation of the order placed by me on ………… (date).

I request the reimbursement of the amount of …………….. (in words: …………………………………………………….)
to the bank account no. ………………………………………………………………………………………………………….

I am returning ……………………………………………………………………….. (product name and quantity) in an unaltered state.

User’s signature